ჩაკეტილ ბინაში შესვლას სხვადასხვა მეთოდი სჭირდება, რომლებიც შემოწმების შემდეგ შეიძლება რომ დადგინდეს. კარების გარება არც ისე მარტივია რადგან მისი სტრუქტურა და აგებულება ყველაზე დიდ როლს თამაშობს. ზოგადად კარის გარება მარტივი საქმე არც უნდა იყოს რადგან კარები ჩვენი სახლის ერთადერთი შემოსასვლელი ადგილია, რომელიც ჩვენი სახლის მყურდოობასა და დაცვას უზრუნველყოფს.

სიმაღლიდან ჩაკეტილ ბინაში შესვლა და სახლში შეღწევის სერვისი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენება თუ გარედან ჩაკეტილი კარები არ იღება, ან მისი დაუზინაებლად გაღება გვინდა და უბრალოდ შიგნიდან არის შესაძლებელი კარების გარება.